Angjorde Norge den 25 aug och landade i Helsingborg den 29 sept.
Här blir vi mestadels under vintern 2018-2019