Stornoway på Yttre Hebriderna
Bogsering sista biten in till marinan.

12 Augisti 2018 på dagen 13 år sedan vi lämnade.