Seattle, USA
April 2017
Bell Marina med krypavstånd till centrum