Tahiti - Maj 2011

Kort stopp på väg till Alaska - annars väldigt mycket himmel och hav .