Öhoppning i Söderhavet.
Dessvärre har inte alla atoller någon farbar revöppning.
Maj till November 2008