Chiles långa skärgård.
Tre månader innomskärssegling - nästan 1800 sjömil
Februari - Maj 2007