Påskön
Vi flög över för att vara säkra på att vi skulle få se gubbarna.
Dåligt med angöring
Juli 2007