Brasilien
Vi angjorde Salvador efter 16 dygn från Cape Verde.
Seglade kusten söderut från midsommar och tre månader framåt.