Drivankare, Rigg, Segel  
StartMeny Album MiniAlbum Föregående Nästa
Ett stort problem är att undvika att linorna nöts av under de extrema laster som de utsätts för.
Grovt schackel för att hanfotens bägge linor skall få plats utan att nöta med extra stora kaus för att bättre skydda linan i sidled. brickorna kring droguens lina är där för centrering av last och undvika snedställning med ev nötning som följd.

Alla delar i utrustningen är valda för att följa dimensioneringsanvisningarna för en 10 ton enskrovsbåt.