null

null

null

null
Moon vilar tryggt på sin kölplanka
Moon is safely at rest on its long keel-plank.

null
Lyftplattformen i Tannowa
Lifting platform in Tannowa