1..Front

Första testseglingen, lördag-söndag 7-8 juni
First seatrial with all sails, Saturday-Sunday 7-8 June


Sjösatta- måndag 28 april
Launched - Monday 28 April